Hur kan jag som besiktningsman i Visby hjälpa dig?

Uppdraget brukar börja med att vi träffas på arbetsplatsen där vi går igenom besiktningsförutsättningarna. Underlaget brukar vara ett entreprenadkontrakt, ett avtal mellan dig och entreprenören där ni har angivit vad ni har kommit överens om och vilka handlingar entreprenören har byggt efter såsom ritningar, teknisk beskrivning, m.m.. Därefter börjar själva slutbesiktningen. Vi tittar både in- och utvändigt. Invändigt tittar vi bl.a. på ytskikt på golv, väggar, innertak, rumsfunktioner, m.m. På besiktningen är entreprenören med, vilket innebär att vi får en bra dialog om det är så att några frågor skulle komma upp. Vi går också igenom vilka handlingar som brukar vara kotym att lämna över till byggherren såsom kontrollplaner, egenkontroller, kvalitetsdokument, m.m.

Observera att jag besiktar ny- och tillbyggnader, ej gamla byggnader som skall försäljas.