Byggnadsingenjör Swen-Erik Öhman - Besiktningsman & kontrollansvarig i Visby

Swen-Erik Öhman, byggnadsingenjör i Visby är en byggkonsult som kan hjälpa dig med det mesta inom byggbranschen. Jag blev klar med min utbildning till byggnadsingenjör 1974 och har med åren införskaffat erfarenhet och bred kompetens. Min firma startade jag 1996. Några av de områden jag arbetar inom kan du se nedan. Jag är din Öhman på bygget!

Kontrollansvarig

Jag hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan, närvara vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Dessutom kommer jag att göra byggplatsbesök på arbetsplatsen vid olika skeden under arbetets utförande.

Läs mer

Slutbesiktning av ny- och tillbyggnader

Vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingar. Besiktningsmannen ska också bedöma fackmässigheten i det utförda arbetet.

Läs mer

Skicka ett meddelande